18 června, 2021

Sebereflexe: Proč je tak důležitá a jak se s ní naučit pracovat?

Sebereflexe paří mezi základní měřítka k tomu, abychom poznali sebe sama. Můžete si ji představit jako zrcadlo, ve kterém se odráží to, jací skutečně jste. Proč je sebereflexe pro osobní rozvoj důležitá? A jak ji správně uchopit? Odpovědi nejen na tyto otázky se dozvíte v tomto článku.

Co je sebereflexe?

Nejvýstižněji můžeme sebereflexi pojmenovat jako sebepoznání. Z psychologického hlediska jde o uvědomování vlastního chování a následků, které z našich činů plynou. S tím jde ruku v ruce rozpoznání emocí. Tento naučený vzorec chování využívají úspěšní lidé tím způsobem, že se nenechají strhnout emocionálně laděnými myšlenkami bez prvotního zapojení rozumu a logiky.

Kdo jsem?

Proto, abyste mohli vaše myšlenky a skutky vyhodnocovat, si musíte nejprve vytvořit zdravý vztah sami k sobě. Zkuste si zodpovědět základní existenciální otázku: „Kdo jsem?“

 • Patříte mezi svobodomyslné snílky, kteří rádi létají v oblacích?
 • Anebo dáváte přednost strukturovanosti a logice?
Sebereflexe v praxi
Zastavit se a zamyslet se nad vlastním životem znamená využít sebereflexi v praxi. Zdroj: Pixabay.com.

Zmapování vašeho života, které můžete spojit s žebříčkem hodnot podle stupnice důležitosti, vám pomůže tuto otázku pojmenovat a dostat se blíže do svého nitra.

Význam sebereflexe

Proto, abyste skutečně pochopili, kdo jste, proč tu jste a jaké je vaše poslání, je nezbytné zaměřit se na samotný význam sebereflexe v lidském životě. Nestranně posoudit sebe samého dokáže jen málokdo. Přehnaná kritika může vést ke ztrátě zdravého sebevědomí a vytvoření psychických komplexů. Pro objektivní sebereflexi a zvědomení si svých myšlenek a činů doporučuji vyzkoušet spolupráci s osobním koučem. Ten se stane nestranným průvodcem a ochráncem vašich myšlenek. Někdy samotné hlasité zodpovězení si myšlenek, které uchováváte pouze ve vašich myslích, vede k obrovskému aha-momentu.

Proč je sebereflexe důležitá?

Sebereflexe v praxi je důležitá především proto, se si uděláme „pořádek“ v našem osobním životě. Pojďme se podívat na TOP 3 témata, která běžně řeší úplně každý.

 1. Práce – Sebereflexe je dávána za příklad především v pracovním životě. Koneckonců k zamyšlení nad sebou samým nás vedou především nadřízení a manažeři. Sebereflexe včetně nastavování dlouhodobých plánů se pravidelně řeší ve velkých korporátech ale i startupech, protože je důležité si v pracovní oblasti udělat jasno.
 2. Vztahy – Nejen pro ženy, ale i pro muže jsou harmonické vztahy přímo nezbytnou součástí každodenního života. Proto, abyste mohli předávat lásku svému okolí, musíte nejprve vědět, po čem toužíte vy sami. Potom začnete zjišťovat, že se mění i vaše okolí. Sebereflexe ve vztahové rovině může vést k rozchodu s partnerem nebo vystoupení z karmického vztahu.
 3. Zdraví – Se zdravím souvisí vnitřní nastavení a sebeláska. Nedílnou součástí je péče o svůj zevnějšek. Konkrétně se jedná o pravidelný pohyb a zdravou stravu. Je to vše, co do svého života přijímáte. Opakovaná sebereflexe vede k tomu, že zjišťujete, co vašemu tělu chybí a naopak.

Neztrácejte motivaci

V procesu sebepoznání může dojít ke ztrátě nasměrování v životě. Zjistíte, že realita předčila vaše očekávání. Proto, abyste se úpadku motivace vyvarovali, je nezbytné uchovat si pozitivně laděné emoce a mít pevně vytyčený cíl. Nepropadejte panice a úzkosti. Snažte se co nejvíce vyhnout stresovým situacím. Nezaměřujte se na to, co jste nezvládli. Naopak, zaměřujte se na to, co se vám povedlo. K obnovení motivace můžete využít i tzv. nástěnku vizí. Ta vám zpětně pomůže k reflektování vašich myšlenek a přání, na které se zaměřujete.

Ukázka sebereflexe
Zastavte se podívejte se do svého vnitra. Tam naleznete všechny odpovědi. Zdroj: Pixabay.com.

Potkávejte se s pozitivně smýšlejícími lidmi, od kterých si nechávejte na své názory a činy dávat zpětnou vazbu. Meditujte, cvičte jógu a navraťte se sami k sobě pomocí techniky mindfulness. Naplánujte si každý týden „schůzku sami se sebou“, kde vyhodnotíte, jestli jdete správným směrem. Důležité je se při prvním neúspěchu nevzdávat, ale jít dál. Zkusit se vydat jinou cestou. Otestujte variantu B nebo C. Ujasněte si, proč se do sebepoznání pouštíte a jaký je jeho smysl.

Ukázka sebereflexe

Pojďme se společně kouknout na sebereflexi v praxi. To není nic jiného, než zodpovídání si a vyhodnocování otázek z oblasti osobního rozvoje. Jedná se o techniku tzv. sebekoučinku. Pokud tuto techniku začnete dělat pravidelně, začnou se dít zázraky.

Zkuste se nad těmito 9 otázkami zamyslet. Pro lepší koncentraci a utřídění myšlenek doporučuji napsat si je na kus čistého papíru. Ke zpracovaným poznámkám se budete moci kdykoliv vrátit.

 1. Jak se aktuálně cítím? Jaké myšlenky mě v tuto chvíli napadají?
 2. Jak bych se chtěl/a skutečně cítit?
 3. U jaké činnosti si dokážu odpočinout?
 4. Jaký význam má pro mě moje dosavadní práce?
 5. Kým chci být za 5 let?
 6. Co ještě nemám, ale chtěl/a bych?
 7. Co pro splnění svého snu mohu udělat?
 8. Mám dostatečné znalosti k tomu, aby se můj sen proměnil v realitu?
 9. Co mohu pro příště udělat jinak a lépe?

Uvědomění si životních priorit

Po zodpovězení předchozích otázek můžete zjistit, že nežijete v souladu se svými prioritami. Tím, že jste si našli čas a odvahu si zrekapitulovat svůj dosavadní život, jste na dobré cestě k úspěchu. Teď už vám zbývá pouze jediné. Chytit příležitost za pačesy a pomalými, ale jistými kroky začít měnit. Přizvěte si na pomoc mentora nebo terapeuta, který vás opět nasměruje na tu správnou cestu.

https://www.youtube.com/watch?v=kMYCYJoGoTk

Jak jste na tom se sebereflexí vy? Sdílejte vaše zkušenosti s námi v komentáři!