4 února, 2021

Emoce: Objevte způsoby, jak je ovládat

Patříte k lidem, co hned vybuchnout, zmocní se jich vztek a křičí na celé kolo nebo k těm, co jsou za každé situace nad věcí a umí se ovládat? Pokud se řadíte k té druhé skupině, gratulujeme. Způsobů, jak ovládat své emoce je celá řada. Je jen na vás, který si zvolíte. Vězte však, že lidé, kteří ihned nesyčí jak „papiňák”, jsou v životě šťastnější a úspěšnější. A to už stojí za tu námahu, naučit se kontrolovat své chování a projevy.  

Ovládněte vztek a jiné emoce.

Ovládněte vztek a jiné emoce. Zdroj: Pixabay.com

Emoce jsou vrozené 

Je zcela přirozené a normální, že různé situace ve vás vyvolávají všelijaké emoce. Ať už ty pozitivní nebo negativní. Emoci dokáže vyvolat i tón jakým k vám někdo promlouvá nebo grimasa a mimika tváře. 

Negativní emoce se musíte naučit zvládat, jinak budou ony řídit vás. Nikdo přece nechce být bručoun a ten, co zkazí každou srandu. To, jakým způsobem budete jednat s druhýma, se bude odrážet v tom, jak se budou chovat oni k vám. Oko za oko. 

Jak kontrolovat sebe sama a nenechat si přerůst emoce přes hlavu 

Emoce psychologie často pozoruje. Slyšeli jste někdy pojem emoční inteligence? Jde o lidskou schopnost zvládat své emoce a zároveň se vcítit a dbát na emoce druhých. Takže s tím souvisí i empatie. Této emoční inteligence využívají i různí lidé na vyšších postech, kteří jsou denně ve stresu. Pokud se podíváte na úspěšného člověka, je jasně vidět, že se umí usměrnit. Kdo to nedokáže, nemůže řídit lidi. 

Pokud chcete uspět, musíte zvýšit svou emoční inteligenci. Jak na to? 

 • Začátek – Vypozorujte, co vede ke vzniku emoce a jejímu následnému propuknutí. Jedině tak jim lze skoro zcela předcházet. 
 • Průběh – Ve chvíli, kdy jste smutní, rozzlobení, sklíčení, ukřivdění apod. Musíte zatnout zuby a udržet své emoce pod kontrolou. Nekontrolovatelné chování nikoho neohromí. 
 • Trpělivost – Často lidé jednají zbrkle, a tím se dostávají do nepříjemných situací.  
 • Ostatní – Naučte se pochopit chování druhých. Vciťte se do jejich pocitů. 
 • Vztahy – Pěstujte vztahy s blízkými, s okolím. Empatie je důležitá pro mezilidské vztahy, zkuste ji co nejvíce rozvíjet.  

Až budete mít emoční inteligenci vysokou, nerozhodí vás ani rozlité mléko v kuchyni, brečící dítě, pomalá obsluha v restauraci ani zavřený obchod. Výborná je jóga. Ta vás také naučí, jak nechat myšlenky plynout.

Negativní emoci vyvolá i křik.

Negativní emoci vyvolá i křik. Zdroj: Pixabay.com

Jedna emoce tvoří další

Způsob jakým hovoříte s druhými, vyvolává různé pocity. Pokud budete neustále naštvaný jedinec a rozhovor s vámi vždycky sklouzne k hádce, budete negativní emoce vzbuzovat i v druhých. A na světě je přeci lépe, pokud se bere s úsměvem. 

Myslete na to, že jedna emoce probouzí další. Takže pokud jste nazlobení, dostanete možný i vztek, strach a pocit bezmoci. Musíte být schopni si to uvědomit, a naučit se stáhnout. Neříkáme, že není dobré zadržovat lítost, smutek ba i dokonce vztek. Čas od času je fajn emoce ventilovat. Jak uvolnit potlačené emoce už možná tušíte. Stačí čas jen pro sebe. Třeba procházka po lese nebo hodina ve vaně. 

Dá se to však udělat lépe než v záchvatu vzteku, kdy křičíte na své dítě kvůli rozlitému pití. Možná vám u toho ujede i ruka. Mrzí vás to a chcete to změnit? Přinášíme několik tipů, jak se naučit zvládat své emoce.  

Tipy, jak se lépe ovládat a být emočně stabilní

Těchto 6 tipů vám pomůže zvládat stres a negace v životě.  

 1. Spánek je očistný a uklidňují. Odpočaté tělo funguje lépe. Proto si dopřejte pravidelný a dlouhý spánek. 
 1. Myslete pozitivně. Pokud budete neustále mysl zaměstnávat negativními myšlenkami, budete nepřetržitě ve splínu.  
 1. Až se příště rozzuříte, napočítejte do desíti, zhluboka dýchejte nebo jinak ošalte mozek. Pomůže i meditace.
 1. Usmívejte, co vám síly stačí. To také mate mozek. Až propuknete v pláč, donuťte se usmát a mozek vám pošle hormony radosti. 
 1. Hýbejte se. Ve zdravém těle zdravý duch, více energie a emoční stálost. 
 1. Provozujte adrenalinové sporty. Adrenalin vám pomůže zapomenout na vztek. 

 

Mým životem je má rodina. Mám mnoho zájmů a stále se pouštím do něčeho nového. Jsem hrdá na svůj první e-book, který jsem nyní dopsala. Baví mě psaní, hlavně o mateřství, dětech, bydlení a životě. Práce je můj koníček. Co víc si přát.