28 července, 2021

Co to je vnitřní motivace a s čím vám pomůže?

Vnitřní motivace v životě člověka je základním stavebním kamenem k plnohodnotnému životu. Je to jakýsi hnací motor, který nás v životě pohání kupředu. Jak se ho naučit využívat ve svůj vlastní prospěch a s čím vám vnitřní motivace pomůže? Teorii i praktické rady máte možnost načerpat v tomto článku.

Co je vnitřní motivace

Vnitřní motivace, někdy zvaná i jako cílevědomost, je vlastnost, která nám v životě pomáhá jít do akce. Pokud máme naopak nedostatek vnitřní motivace, může dojít k tomu, že jsme líní a nejsme schopní se pro nic v životě rozhodnout. Motivace je jeden ze základních pojmů psychologie. A jedná se o to, že veškerý pohnutek vychází zvnitřka, z nás. Definice vnitřní motivace je jakási hnací síla, která nás pohání kupředu ke splnění snů a cílů v životě.

Vnější a vnitřní motivace

Často se zaměňuje pojem vnitřní a vnější motivace. Vnitřní motivace vychází z našich vlastních potřeb. Jedná se o naplnění nejprve základních lidských potřeb, které vedou až k samotné seberealizaci. Vnější motivaci naopak ovlivňují vnější činitelé, a to buď formou odměny, nebo trestu. V ideálních životě je potřebné umět efektivně využívat jak vnitřní, tak i vnější motivaci.

Rozvíjení vnitřní motivace
Podpora rodiny a přátel patří mezi vnější stimuly, které nám pomáhají v rozvoji vnitřní motivace. Zdroj: Pixabay.com.

S vnější a vnitřní motivací se pojí i pojem motivace a stimulace, které jsou často zaměňovány. Podle psychologie je motivace pouze stimul, který vychází z nás, zatímco stimulace je podmět, který vychází zvnějška, od někoho jiného. Stimulovat nás může cokoliv. Dárek, vyšší plat nebo vidina dosahování žebříčku životních hodnot. Jedná se vlastně o povzbuzení vycházející z našeho okolí, které může představovat nejlepší přítel, rodina, nadřízený nebo třeba osobní kouč.

Maslowa pyramida potřeb

V ekonomii je Maslowa pyramida potřeb jeden z hlavních ukazatelů pro spokojeného zaměstnance. Americký psycholog Abraham Maslow vymyslel princip, že nejprve je nezbytné uspokojit základní lidské potřeby a až poté může člověk dosahovat skutečných výsledků vedoucích až k samotnému vrcholu pyramidy. Pojďme společně jednotlivá patra rozklíčovat:

 • Fyziologické potřeby – Do této kategorie patří veškeré potřeby týkající se pudů jako je hlad, žízeň nebo třeba sex. Jedná se o to nejspodnější patro pyramidy.
 • Potřeba bezpečí a jistoty – V této skupině najdeme jistotu peněz a práce v budoucnu, domov a pocit bezpečí.
 • Potřeba lásky a přijetí – Každý si v životě přeje být milován a respektován takový, jaký je. A podle Maslowa je toto jedna z potřeb, která je třeba pro spokojený život.
 • Potřeba uznání – Úctu a pocit, že jsme v něčem dobří, potřebujeme slyšet všichni. A je jedno, jestli se jedná o práci nebo vztahovou rovinu.
 • Potřeba seberealizace – Naplnění této potřeby se nachází až úplně nahoře v pyramidě, a ne každý tohoto bodu v životě dosáhne. V tomto případě se práce stává naším koníčkem, ve kterém se zároveň i seberealizujeme. U žen může tato potřeba v soukromém životě představovat naprosté oddání dětem a rodině.

Herzbergerova dvoufaktorová teorie

Filozofie, která se zaměřuje na vnější a vnitřní stimul, se nazývá Herzbergerova dvoufaktorová teorie. Ta ukazuje fakt, že nejefektivněji dosahujeme výsledků propojením vnitřní a vnější motivace. Herzberger zde dělí faktory na dva základní typy:

 • Hygienické faktory (disfaktory) – Jedná se o vnější podněty. V pracovním prostřední se jedná o vyšší plat, benefity apod.
 • Motivační faktory (satisfaktory) – Tyto faktory vedou k našemu vnitřnímu uspokojení z vykonané práce. Do této skupiny patří například pochvala, uznání a odpovědnost ke stanovenému úkolu.

Zaměřujte se na pozitivní motivaci

Další z termínů z psychologie je pozitivní motivace. Tu si můžeme představit tak, že se zaměřujeme pouze na to pozitivní, na to, co chceme. Po splnění úkolu se „odměníme.“ Opakem je negativní motivace, kde místo ocenění v případě, kdy se úkol nesplní, přijde trest. Snažte se vždy pracovat s pouze s pozitivní motivací. Místo kritizování, že máte moc práce, zvolněte a utřiďte si myšlenky pomocí techniky mindfulness, která vám pomůže se sebereflexí.

Vnitřní motivace je proces rozvoje

Teorie je jedna věc, praxe je věc druhá. Co udělat proto, abyste svou motivaci rozvinuli a vydrželi si jít za svým snem až úplně do konce? Nejlepším řešením je kombinace obou motivací současně. Rozvoj vnitřní motivace docílíte tak, že si nastavíte plán, který budete postupně, po malých krůčcích, plnit. Další příklad je vizualizovat si pomocí nástěnky přání svůj život za deset let. V tom, co děláte, hledejte nějaký smysl, ať už se jedná o cokoliv. Tady jsou další tipy pro rozvoj a posílení vnitřní motivace:

 • Odměňujte se – Může to být dobrá ranní káva, která zahájí úspěšný den, kosmetika nebo masáž. Na druhou stranu by se nemělo jednat o jediný důvod, proč se do akce odhodláváte.
 • Srovnávejte se – Zdravé srovnávání je správná volba. Inspirujte se od úspěšnějších kolegů, kteří váš vnitřní hnací motor opět nakopnou. Můžete se také srovnávat se sebou samým před rokem, abyste si uvědomili, jak daleko jste už došli.
 • Najděte si k sobě parťáka – Nejlepší přítel vám dá objektivní zpětnou vazbu k vašim činům a zároveň vám pomůže v sobě znovu objevit jiskru pro pokračování.
 • Upínejte pozornost správným směrem – V dnešní době víme, že multitasking nefunguje. Soustřeďte se proto jenom na jeden daný úkol k vyřešení a potom postupujte dále. I tato drobnost může pomoct k rozvoji motivace.

Objevte nové zdroje inspirace

Vnitřní motivace je proces k učení, který zdokonalujeme celý život. I přesto ale existují zdroje, které nám pomáhají v objevování. Hnací motor můžete opět nastartovat čtením knih o osobním rozvoji, díváním se na psychologické filmy nebo čtením rozhovorům s úspěšnými podnikatelkami. Za zmínku rozhodně stojí i poslouchání podscastů, motivačních audioknih a videí. Výbornými zdroji vnitřní motivace jsou seberozvojové semináře a workshopy, které alespoň jednou za život vyzkoušejte.

Zdroje vnitřní motivace
Odhalte zdroje vnitřní motivace. Skvělým tipem je návštěva knihovny nebo vzdělávacích seminářů. Zdroj: Pixabay.com.

A jak jste na tom s vnitřní motivací vy? Umíte ji efektivně využívat ve svůj prospěch?