25 června, 2024

Dá se zjistit autismus v těhotenství? 

Nemoce jsou strašákem všech. Dá se zjistit autismus v těhotenství? Takovou otázku napadne nejednu ženu, která je v očekávání. Autismus je diagnóza, se kterou se dá žít. Ale je třeba se tomu přizpůsobit. Každopádně, chtěla byste dopředu znát, zda jím vaše miminko trpí nebo ne? A dá se to vůbec v prenatálním období nějak ověřit? 

Včasný záchyt 

V těhotenství se podstupuje řada testů. Na samém počátku se potvrzuje z krve a ultrazvuku zárodek gravidity, tedy gestační váček. Pak se studuje embryo v jeho vývoje. Dají se odhalit některé genetické vady a deformace končetin. To jsou záležitosti, dá se říci i výsady dnešních nastávajících maminek.  

Dříve se ženy mohly jen modlit a přát si, aby bylo vše v pořádku. Dnes už se vady podchycují a pak je jen na rodičích, jak se rozhodnou. Zda přivedou toto jiné dítě na svět nebo těhotenství po domluvě s lékařem ukončí. Včasný záchyt chorob a deformit, která jsou často neslučitelná se životem, korigovala počet takto narozených dětí.  

Dá se zjistit autismus v těhotenství pomocí ultrazvuku? 

Už v prvních týdnech je možnost pozorovat odchylky růstu. Na ultrazvuku zcela jasně vidíte, zda embryo nemá nějakou končetinu nebo má třeba malou hlavu atd. Na prvním velkém ultrazvuku pak prohlédne lékař miminko dopodrobna. Detailně prohlédne vnitřní orgány, mozek, srdce a vnější vzhled. 

Doposud se však mluvilo o na první pohled zřejmých problémech anebo vadách měřitelných z různých hodnot krevního obrazu a sono mozku. Jenže co ty poruchy duše, jakou je třeba autismus? Jde odhalit dopředu, zda se daného dítěte týká? Zda mu byl dán do vínku tento jiný pohled na svět a na život? Jsou nějaké průvodní znaky? 

Prokázání autismu v těhotenství
Dá se zjistit autismus již během gravidity? Zdroj? Pixabay.com

Docela s jistotou se dá říci, že se nedá zjisti autismus v těhotenství. Miminko v děloze nevykazuje žádné odchylky, znaky, které by tomu nasvědčovaly. Nemáme žádné metody, jak to prověřit. Autismus se většinou diagnostikuje dětem okolo dvou let. V tu dobu se už dá pouhým okem a sledováním dítěte zjistit jeho odlišné chování. Pokud porovnáte autistu s vrstevníky, je jasně patrný rozdíl.  

Projevy autismus 

Jde o behaviorální syndrom. Jedinec má potíže v sociální oblasti, narušené kognitivní funkce, verbální i neverbální komunikaci, s pochopením časových souvislostí apod. Pokud byste je zkoumali, nenašli byste dva stejné případy. Každý je postihnut v jiných oblastech. Někdo nerozumí lidským emocím a chování, další vyniká v matematice. A třetí bude házet rukama. Znáte film Rainman? Tam to máte názorně ukázáno. 

Autismus může být různě závažný. Někdo má jen lehkou formu poruchy autistického spektra a dokáže fungovat v podstatě sám i v dospělosti. Někdo má však závažný stav, kdy je nutný dohled další osoby. Dopředu se nikdy neví. V dětském věku to začne. U malých batolat. Jak to poznat? Rádi třepou ručkami v radosti, točí se dokola, nenavazují oční kontakt a nereagují na zavolání, jsou duchem jinde. Pak to začne gradovat. 

točení dokola
Autistu fascinuje točící pohyb. Zdroj: Pixabay.com

Co způsobuje autismus 

Je nějaká možnost, jak tomu předejít? Co jej vlastně v těle spustí? Vědci a odborníci jsou přesvědčeni, že jde o chybu v genetice. Prostě se něco tzv. zvrtne. Má to souvislost s nervovou soustavou a s hormony v těle matky. Někdo má za to, že i určité prodělané infekce v těhotenství hrají roli, braní léku a genetické predispozice. Proto je třeba u paralenu vhodné myslet na to, v jakém jste zrovna trimestru.

Je mnoho nemocí, které se spustí po nemoci, stresu jako třeba diabetes. Stejně to může fungovat i s autismus. Nic však není zcela potvrzeno. 

Diagnostika autismu 

Pokud máte vy samy nebo vaše doktorka podezření je vhodné se odebrat k odborníkovi na vyšetření. Ten provede celou řadu vyšetření pro určení té správné diagnózy. Proč? Aby měl třeba lepší podmínky ve škole, školce, doporučení a možnost asistenta nebo třeba i nasazení vhodné medikace. K určení typu se užívají psychotesty, provádí magnetická rezonance, EEG makery, dotazníky, kontrola motoriky a hlasového projevu.

Máte autismus v rodině?